Công Ty TNHH TMDV Ô Tô Năng Lượng Xanh – CN Bình Dương (Một thành viên thuộc tập đoàn Hòa Bình Minh)

Số điện thoại nhân viên tư vấn bán hàng: 0937280265

Địa chỉ: Số nhà 512C, tổ 14, khu phố Hưng Lộc, phường Hưng Định, tp. Thuận An, Bình Dương

MST: 2 6 0 1 0 9 4 6 3 0 – 0 0 2