Video

“Mổ xẻ” những điểm tốt và chưa tốt trên mẫu xe điện Wuling HongGuang Mini EV. Liệu HongGuang Mini EV có đủ sức khai phá phân khúc tiềm năng này?